EXPERIMENT 5: BALLOON PULLS UP PEPPER SALT

Experiment: Rub a balloon with a piece of cloth and gradually move it to a pinch of pepper salt scattered on the ground Observation: The balloon gradually pulls up the pepper salt straightly despite the gravity of the Earth. The pepper salt stays stuck there for a while before suddenly falls off on the ground.Continue reading “EXPERIMENT 5: BALLOON PULLS UP PEPPER SALT”

EXPERIMENT 4: DOES A FALLING SLINKY DEFY GRAVITY?

Experiment: I hold the slinky and let it fall freely to the ground Observation:If you keep your eye on the bottom of the Slinky, on the last curl at the very end, you will notice that as the top of the Slinky starts to fall, the bottom doesn’t drop. It just hangs in the air,Continue reading “EXPERIMENT 4: DOES A FALLING SLINKY DEFY GRAVITY?”

EXPERIMENT 3: RING STUCK ON A CHAIN

– Experiment: Thread a ring up through a chain while holding the ring with the thumb and index finger, position the ring such that the ring is perpendicular to the chain and the then drop the ring by releasing one of the two fingers first and then the other – Intended outcome: The ring wouldContinue reading “EXPERIMENT 3: RING STUCK ON A CHAIN”

EXPERIMENT 2: SINKING PAPERCLIP

Experiment: A paperclip is afloat on a cup of water. Then a Q-Tip containing liquid soap is repeatedly dipped into the cup, avoiding the paperclip. Observation: After multiple dips, the paperclip no longer floats on the surface of the cup and sinks to the bottom Explanation: The water molecules at the surface of the cupContinue reading “EXPERIMENT 2: SINKING PAPERCLIP”

Dùng phần mềm tái tạo lại tranh của Leonardo da Vinci, các nhà nghiên cứu chứng minh thiên tài người Ý không vẽ sai

Khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về “bức tranh đắt giá nhất thế giới”. Năm 2017, bức tranh sơn dầu có tên Salvator Mundi (Savior of the World – Người Cứu rỗi Thế giới) được bán với giá 450,3 triệu USD tại một phiên đấu giá tổ chức ở New York; xét theo mộtContinue reading “Dùng phần mềm tái tạo lại tranh của Leonardo da Vinci, các nhà nghiên cứu chứng minh thiên tài người Ý không vẽ sai”

EXPERIMENT 1: RAISING WATER

DESCRIPTION: Experiment: Cover a burning candle with a glass so that the candle is in an air-tight space with the water at the ground. Observation: After a while, the candle dims and goes out. Just before the candle dies, the water level rises up into the glass. Explanation: The candle heats the air and uses upContinue reading “EXPERIMENT 1: RAISING WATER”

SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI”

Để làm được điều đó, ta cần sự “vô tận” nhưng tiếc rằng sự vô tận lại bất khả thi. Trong vật lý, ta có một giới hạn vô tận là vận tốc ánh sánh: theo lý thuyết, ta không thể đạt được vận tốc ánh sáng do phải dùng tới một lượng năng lượngContinue reading “SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI””

CÁC ỨNG DỤNG CỦA VẬT LÝ TRONG ĐỜI SỐNG

Khoa học công nghệ có điểm xuất phát từ nền tảng cơ bản của ngành Vật lý hay nói cách khác: Sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày nay gắn bó chặt chẽ với môn Vật lí và có tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. Những thiết bị gia dụngContinue reading “CÁC ỨNG DỤNG CỦA VẬT LÝ TRONG ĐỜI SỐNG”