Blog

Dùng phần mềm tái tạo lại tranh của Leonardo da Vinci, các nhà nghiên cứu chứng minh thiên tài người Ý không vẽ sai

Khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về “bức tranh đắt giá nhất thế giới”. Năm 2017, bức tranh sơn dầu có tên Salvator Mundi (Savior of the World – Người Cứu rỗi Thế giới) được bán với giá 450,3 triệu USD tại một phiên đấu giá tổ chức ở New York; xét theo mộtContinue reading “Dùng phần mềm tái tạo lại tranh của Leonardo da Vinci, các nhà nghiên cứu chứng minh thiên tài người Ý không vẽ sai”

SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI”

Để làm được điều đó, ta cần sự “vô tận” nhưng tiếc rằng sự vô tận lại bất khả thi. Trong vật lý, ta có một giới hạn vô tận là vận tốc ánh sánh: theo lý thuyết, ta không thể đạt được vận tốc ánh sáng do phải dùng tới một lượng năng lượngContinue reading “SAU 100 NĂM DÀI TRANH CÃI, TA ĐÃ CÓ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH RẰNG KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC “ĐỘ 0 TUYỆT ĐỐI””


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: